Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 013179 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013178 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013177 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.01.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013176 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.10.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013175 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013174 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013173 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.01.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013172 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.10.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013171 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
R - 013170 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000471: държавна концесия за добив за находище "Великан", област Хасково, община Димитровград, населено място Меричлери с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Каолин" АД с БУЛСТАТ 827182866 за срок от 35 години от 22.02.2008 г.
версия 3.1.1